#EHTIROSLI.RU#
Далада 2
Шу сузлардан сунг арик,четига судрай бошладим к,уйворинг шарманда к,илманг ахир болаларим бор дея ёлворар мени эса мак,садим шунчаки к,урк,итиб к,уйиш имкон булса уёк, буёгидан гижимлаш эди.Аммо кутилмаганда биров ку'риб к,олмайдими деган сузидан к,отиб к,олдим.Пайтдан фойдаланган опа бир силтаниб к,у'лимдан чик,иб к,оча бошлади.Энди олдимда 2 йу'л бор эди шайтон етиб бориб бос ахир узи хам хохлаябти хохламаса биров куриб к,олмайдими дейдими деса рахмон ак,лингни йиг' бир оилани барбод к,илма к,анчадан к,анча русга кетган ишга кетган к,ариндош уругингни у'йла уларни хам аёллари шулар каби ёлгиз дерди.Оллохга минг шукр у'ша опахонга хам рахмат вак,тида к,очиб кетишга улгурди йу'к,са бир оила барбод булган булармиди...

• Ko'cha-kuydaDalada
← LobarhonДалада →
Mavzuga aloqador
  Яндекс.Метрика   #
ehtirosli.ru hikoyalar hikoya xikoyalar xikoya хикоялар хикоя ҳикоялар ҳикоя хикойалар хикойа ҳикойалар ҳикойа хикоелар хикое ҳикоелар ҳикое ehtirosli hikoyalar extirosli hikoyalar ehtirosli hikoya extirosli xikoya