#

менга керак булганларнинг барчасига эришдим.

Мен куч сураган эдим.
Хаёт эса кучли булишим учун менга кийинчиликларни раво курди.
Мен донолик сураган эдим.Хаёт эса хал килиш учун менга муаммоларни раво курди.
Мен бойлик сураган эдим.
Хаёт эса ишлаш учун менга акл ва кувват берди.
Мен уча олиш кобилиятини сураган эдим.
Хаёт эса енгиб утишим учун менга тусикларни раво курди.
Мен мухаббат сураган эдим.
Хаёт эса муаммоларини ечишда ёрдам беришим учун менга инсонларни рубару килди.
Мен тула - тукис хаёт сураган эдим.Хаёт эса менга бир талай имкониятларни берди.
Мен сураган нарсаларимдан хеч кайсисини олмадим.
Аммо менга керак булганларнинг барчасига эришдим.

#Umr manzaralari#119#menga#kerak
O'xshash hikoyalar
Ehtirosli.ru   Яндекс.Метрика