#

Bu arvox yoki demon, shayton, alvasti,poltergeyts va hakozo

1990 йил Тошкент. 3 дуст Тошкентдаги квартиралардан бирида сухбатлашиб утирган пайтда, улардан бири суратга тушишни таклиф килади, ва бири колган иккивони суратга олади. Суратга олиш чогида "выспишка" ишламайди ва сурат коронгу тушади. Суратни курганингизда эса суратда икки дустдан ташкари бир "мехмон" бор эди. У арвох айол. Лекин Йигитлар суратга тулиш пайтида хеч кандай гайритабиий ходисани сезимаган. Суратни куриб эса, кай ахволларгадур тушишган.У айолнинг юзи суратнинг чап томонида пастда. Юзининг ранги Йигитларнинг юз рангидан фарк килади. Яъни одам юзи эмас. Бу паранармал ходиса эди

#Daxshatli voqealar#185#arvox#yoki#shayton
O'xshash hikoyalar
Ehtirosli.ru   Яндекс.Метрика