#

ТЎҚҚИЗ ҲАЁТ —6—

(асардаги барча воқеалар реал ҳаётдан олинган, қаҳрамонлар шахcияти ва воқеалар содир бўлган жойлар манзили ўзгартирилган) Ҳалокат остонаси Кичкинагина уйча шундоқ кўча оҳиридаги қасабада жойлашган экан. Маржона Нурия фолбинни уйини излаб топгунча бутун кун сарсон бўлди. Етиб келганида эса кун чошгоҳга яқинлашганди. Эшикни тақилатмасидан ўзи очилиб кетиши уни гангитиб қўйди. Қиз остонада бироз ҳадиксираб қолди кейин қўрқмасдан ичкарига кириб келди. Ичкарига роса саранжом саришта ҳовлича бўлиб, булбулнинг уясидек миқти уйча ховли саҳнида қақайиб турарди. Уй орти эса қуюқ ўсган қирққулоқлар ва чигир ўт каби чакалакли жарга туташиб кетганди. Худди биров имлаб чақиргандек эшик қия очиқ экан Маржона ичкарига қадам қўйди.
— Олдин чап оёқда. амрона овоз келди ичкаридан. Қиз шошилиб хавода қотган ўнг оёғини изига олиб бориб чапини биринчи босди. Ичкари хужра анча хира мойчироқ ёниб атрофни жамбўй ва мавракнинг бўғиқ ифори босганди. Қиз атрофдаги хар барса кўҳна афсунгарлик буюмлари эканлигидан ҳаяжон босди. Қора терга ботиб кетди.
— Нима мақсадда келдингиз? Айтиб қўяй, олдиндан. деди рўпарасида ўтирган ранги заҳил суяклари бўртиб чиққан кампир (Нурия исмига умуман мос эмас башарасида нурдан асар хам қолмаганди) Маржонага қаради :
— Ҳар қандай илмнинг тўлови бор. Шунга розимисиз? Қиз шошмасдан кўрпача устига ўтирди. Сумкасида яшириб келган суратни кампирнинг ёнига қўйди. У ерда аллақандай оилавий сурат бўлиб ёқимтой келтшган йигитча ва икки четида чиройли кўринишидан анча ёш кўринадиган аёл ва басавлат келбатли эркак туширилганди.
— Мана шулар тез кунда ўлишлари керак. Мен сизга олдин хам келган бир аёлнинг илтимоси сабаб келдим. У айтишича сизнинг холангизнинг қизи экан. Гулшода опа. Танидингизми? Коҳин кампир довдираб қолди. Хаммаси аён! унинг бўйнига тушган “ҳалокат ажрими” мана шу эканда! Ўтган оқшом чақмоқ чақиб ер у замин титраганида шуни англаган эди. Демак мана шу қиз ундан кейинги танланган. Аммо бу содда қиз нимани эвазига бундай иш қилаётганини биларканми?
— Бу ишни қилганингиздан кейин ортга йўл қолмайди. Қизим
Ўйлаб кўринг тағин?
— деди коҳин Маржонага совуқ нигоҳларини қадаб, қиз эса шартакилик қилганча шивирлади: — Мен хаммасига розиман, мухими уларнинг хаммаси ўлса бас! Коҳин ҳўрсинди.
— Унда менга сенинг қонинг керак бўлади. Озгина қон
қиз чап қўлини тутди. Коҳин сурат тагига мис тақсимча жойлади ва сурат устига қизнинг кафтини уч марта айлантириб аллақандай дуолар ўқиди, бу сўзлар арабча да эмас аллақандай яҳудийчами тожикчами лўличами ишқилиб, жуда сеҳрли аллалайдиган тил эди. Сўнг Маржонанинг кафти ўртасига турган чизиқни чап қўлидаги қадимий қоп қора бўлиб кетган пичоқ билан тилди ва қип қизил қонни суратга оқиздию қон томчилари секин ёйилиб сурат юзини қоплай бошлади айни дамда сурат узра турган гўзал аёлнинг юзи бирдан ёна бошлади. Суратнинг бир чеккасидан ёнишини қиз дахшат билан кузатиб турарди. Ҳеч қандай гугурт ёқмасдан одий қон билан суратни ёқаётганди. Сўнг эса ёқимтой йигитнинг чеҳраси ёна бошлади. Оҳирида эса анави басавлат эркакнинг юзи ёниб кетди. Суратдан фақат мис тақсимчадаги кул қолди. Коҳин кулни йиғиштириб бўз матодан тикилган ҳамёнга солди. Маржонага маъноли қаради. Маржона сумкасидан дўпайиб турган каттагина массали пулн кампирнинг хонтахтаси тагига қўйди.
— Кулни ўша хонадон остонасига сепасан ва ортингга қарамай кетасан. Маржона мароқ билан ёшаргандек ўрнидан турди,
— рахмат. маржона ташқарига чиққанида негадир хаво бирдан совуб кетганини пайқади. Шошиб такси кутиб турган муюлишга чиқди. Машинага ўтираркан ортидан қорайиб қолган жарликка қараб қўйди. сўнг қўлидаги қўл телефонини ёқди. Кимгадир телефон қилди:
— Ойижон мен Нуржаҳонга турмушга чиқишга розиман
деди. Бу вақтда Фаҳриддин Камолаларнинг уйи рўпарасига етиб келганди. Камола деразадан ташқарига маъюс қараб турган экан йигитни кўриб бироз кўнгли кўтарилди. Йигит майин аммо синиқ жилмайиб “туш” дегандек имлади. Қиз шошиб қолди қайси кўйлагини кийсин? Оқиними ёки қизилини? Таваккал дея иккисини хам киймай қора рангли кумушранг тасмалари бор кўйлагини кийди.
— Салом алайкум Фаҳриддин ака
секин салом берди Камола. Фаҳриддин эса алик хам олмай унга маъноли бир қараб “ортимдан юр” дея имо қилиб олдингга тушди. Иккиси Камолаларнинг маҳаласи тугайдиган жойдан бошланадиган анҳор олдида ҳиёбонга секин киришганида. Фаҳриддин қизга қаради. Йигитнинг оқариб кетган рангпар чеҳраси хам маҳзун қарашлари хам ғалати эди. Камолани энди ростакамига қўрқув эгалади. Секин йигитга қаради. Кўзини ердан узмай турди сўнг эса атрофдаги ям яшил дарахтларга нигоҳини қаратди.
— Фаҳриддин ака
Мени қўрқитманг. Нима гап? Камола секин савол берди. Фаҳриддин журъат топиб қизга қаради. Кўзидан чиққан кумушранг бир томчи ёшни секин бармоғи билан артди.
— Йиғлаябсизми? Фаҳриддин ака, нима бўлди ўзи? Мени қўрқитманг!
— Камола. Сенга бир гапни. Муҳим гапни айтишим керак. Фаҳриддин чидан отилиб келаётган дахшатларни қай бирини бироз одоб билан тушунтиришни билмай керакли сўзни изларди.
— Мени қўрқитаябсиз
Камола хам ҳаяжонланиб кетди. Иккиси илк марта мана шу ҳиёбонда танишган эдилар. Қиз шу боғдаги дарахтлар тагидаги ўриндиқда китоб ўқиб ўтиришни яхши кўрарди. Йигит эса уни томоша қилишни яхши кўрарди. Ахийри иккиси хам “Тақдир қилган экан” топишди. Аммо Фаҳриддин бу сеҳрли сўзни мағзи аччиқлигини айтиб ичида сўкинди.
— Тақдир эмас экан! Нафрат билан Камолага қаради Фаҳриддин :
— Шифокорлар менда давосиз касаллик аниқлашибди. Сен билан узоқ умр бахтли бўлолмас эканман! Бор йўғи бир

1 2 »

#Daxshatli voqealar#200#toqqiz#hayot
O'xshash hikoyalar
Ehtirosli.ru   Яндекс.Метрика