#

ТЎҚҚИЗ ҲАЁТ —4—

(асардаги барча воқеалар реал ҳаётдан олинган, қаҳрамонлар шахсияти ва воқеалар содир бўлган жойлар манзили ўзгартирилган) Илдизга айланган одамлар ёҳуд Икки йўл Дилшод чет элдан ўқишдан қайтиб келганида май тугаб Ёзга хам бир кун қолганди. 31 май кун шу қадар исиб кетганки, сояда хам нафас олишга қийналади киши. Осмон узра тўп тўп оқиш булутлар тўдаланиб қолган. Бу буюк димлик тез орада етиб келадиган кучли ёмғирнинг дараги эди. Катта маҳала бошидаги гузарда чойхонада хам одамлар қайнаган. Оқшом чўккан бўлса хам, хаво дим. Катта гузар ёнида уни яқин дўсти Аброрхўжа оғзи қулоғида тиржайиб кутиб турарди. Чет элдан ўқишдан қайтган дўстини қучоқ очиб кутиб олди.
— Ахволлар қалай, биродарим? — роса терлаб бичиган экан жиққа сувли елкасини номига силаган бўлди Дилшод эса қадрдонини бу тахлит қутиб олганига рости сал ҳайрон бўлди.
— Нима гап? Нега уйдагилар мени кутиб олишга чиқишмади? — Дилшод дўстининг кўзларида сониялик ўзгаришни пайқагандек довдираб қолганига эса янада шубҳаси ошди : — Тиничликми? Гапирсангчи?
— Юр, уйга етиб олайдик. Бафуржа гаплашамиз. Улар катта муюлишдан Дилшоднинг қадрдон тор кўчасига бурилдилар. Дилшоднинг Ватан соғинчи— ю, яқинларини айниқса онасини кўришга бўлган илинжи бир сонияда дахшатли қўрқувга айланди. Хозир уни фақат бир нарса миясида шаклланаётган минглаб ўй ҳаёллар ва дахшатли фантазиялари хаммаси бўлмағур ваҳима бўлсачи, кўнгли бироз ором топса дея, кўзи аланг жаланг атрофга қарарди. Қадрдон уй. Нақадар чиройли ва жонажон уй. аммо айни дамда Дилшодга энг қўрқинчли уйдек туюлиб кетди. Уй чироқлари ўчиқ. хамма ёқ жим жит эди.
— Уйдагилар қаерда? Ойи? Дада? Лола? — Аброрҳўжа секин итоатгўйлардек изига қайтиб кетганини хам Дилшод сезмади. Тўрги отасининг хужрасидан кимнингдир қора шарпаси гандираклаганча чқинлаша бошлади.
— Дилшоджон? Қоронғуда ғира шира отасининг чеҳраси кўринди. Йигит отасининг чеҳрасида хеч қанақа мотам қиёфасини кўрмагач, бироз кўнгли хотиржам бўлди. Аммо отасининг кўзлари бироз ташвишли эканини сезмай қолмади.
— Дада? Уйдагилар қаерда? Ойим қани? ЛОла қани? — Дилшоднинг чет элдан келган ашқал дашқалларини завқ билан хонтахта ёнига тахлар экан яккаю ёлғиз синглиси учун олган чироцли совғалар хали “сюрприз” сифатида сумкаси ичида ётарди.
— Уч кундан бери уйда чироқ йўқ. Тармоқ симларини янгилашаябди экан. — отаси жавоб беришдан қочгандек шағам ёруғида ўғлининг кўзларидан кўзларини олиб қочди. Йигит эса турган гапки хамма гап уйда йўқларнинг ахволига қаратилди.
— Дада. — секин шивирлади Дилшод — Ойимга бирор нима бўлдими?
— Йўқ, болам, хаммаси яхши. Кеча ойингни Г. шахрига санаторияга юборгандим. Қон босими ошиб кетганди. Шунга уйда йўқ.
— Лола хам ойим билан бирга кетибди да. Дилшод тағир сўради.
— Лола? — дадаси худди бунақа исмни биринчи марта эшитаётгандек ажабланиб қаради сўнг эсанкиради ва тутилиб жавоб берди:
— Ха у хам ойинг билан бирга кетди.
— Унда эртага кўргани бирга борамиз. Дадаси ғамгин кўзларини олиб қочди. “Ойимни халитдан соғинибдилар. “ дея ўзича ҳаёл қилди Дилшод. Сўнг ховлида турган дадасининг машинасига қаради. Ох жонажон уй! Жонажон ҳовли! Қадрдон машина!
— Дада, юринг хозироқ Г. га бориб келамиз! У қадар узоқ бўлмаса? ялингандек бўлди Дилшод аммо отаси унамади. “Эртага борарсан, ҳозир чарчагансан. узоқ йўлдан келдинг. Ётиб дамингни ол.” дея осонгина қутилди. Дилшод шу топда қорни очқаганини сезди. Отасини унашга қўймади. Уйда на ойиси на синглиси бор, жуда ажойиб манзара бўлди да! бу бечора неча неча умидлар билан узоқдан келсаю хатто нон хам йўқ дастурхонда!? Бу ерга нима бўлган ўзи!? Аброрхўжа хам ажалга дуч келгандек урра қочибди. Бу ерда қанақадир ғалати бир сир бор. Аммо қандай ўша сир? Осмонда чақин чақнаган бир паллада қорайиб турган булутлардан секин аста ёмғир томчилай кетди. Дилшод битта майка шортикда оёғида шиппак ховлига чиқиб олган. Қорнининг хам очлиги эсдан чиқиб кетди. Баҳорнинг сўнгги ёмғири. Ватан ёмғири
Йигит тепага қоп қора осмонга тикилганча тиниқ ҳаводан тўйиб тўйиб нафас оларди. Ичкарида шағам липиллаб турган эди. Тўсатдан у хам ўчиб қолди. Навбатдаги момақалдироқ гулдуросида Дилшод аниқ уни кўриб қолди. Болалигида ўзи экан олҳўри дарахти. Шовуллаган куйи ёмғир калтакларига титраганча Дилшодга қараб турарди. “ Ниҳоят келибди. деди япроқ (у боягина ёмғир томчиси текканида сесканиб кетиб ёнидаги иккинчи ёпроққа ёпишганди) “Келадида
Ўз уйи бўлганидан кейин. жавоб берди иккинчи япроқ сўнгра шеригини ўзидан секин нари суриб осмонга қараб тикилди “ Бу жуда қаттол ёмғир. Шафқатсиз ёмғир. “Хозир унга хаммасини жуда жуда айтиб бергим келаябди. аммо буни унга одамларни ўзи айтиб бергани маъқул. “ Сен билан менга одамларнинг ташвиши аҳамиятсиз. Аҳир қара бир сонияда шамол учириб кетадиган бир бурда япроқ бўлсак? Улар эса олий мавжудот “ “Аммо улар қилган қилмишларни ўйласам буларни кўрмаслик учун қора тупроқ тагида илдиз бўлиб қолгим келади. “ Иккинчи япроқ индамади “ У бизни ўз қўллари билан экаётганида ёшгина бола эди. Қара қандай хушсурат ёқимой бўлиб етишибди. “ “Ха у вақтлар унинг бошида бу қадар дахшатли ишлар кутиб туришин и у хали билмасди да. “ ниҳоят гап қотди иккинчиси “ Нима деб ўйлайсан, одамлар биз каби келажакни кўра олишганида нима қилишган бўларди? Секин сўради биринчи япроқ “ Фақат икки йўл : Ёки ақлдан озишади, ёки ўша хатоларини қайта ва қайта такрорлайверишади. Одамзод хеч қачон Фоний оламда ўзгара олмайди. “ Аммо биринчи япроқ шеригини гапига қўшилмади. Аразлагандек унда юзини ўгириб олди. “Эгамиз унақа калтабин одамлардан эмас. У фикр мулоҳаза билан

1 2 »

#Daxshatli voqealar#153#toqqiz#hayot
O'xshash hikoyalar
Ehtirosli.ru   Яндекс.Метрика