EroMaster xikoyalaridan ruxlanb 4
Davomi.. uwa kun man un4a qoniqmay uyga qaytwga majbur b6ldimm u esa bozorga keti oyisini oldiga... Aziza mani xayolarimi butunlay olgandii man uje uni 6ylovrib jinni b6
Reklama bo'limi

Фотиха

Bo'limi: Qaynilar bilan
O'qildi: 326 marta
Фотиха ( ёхуд такдир)
Хурриятхон эрини ишга
кузатиб ошхонага
утаётган эди, телефон
жиринглаб колди.
-Алло эшитиман.
-Холмат ака каерда?--
Хурриятхон эркак
кудасининг овозини таниб
сурашди.
-Ха куда тузукмисиз?
Уйдагилар??
Салим ака кескинлик
билан аёлнинг гапини
булди:
-Холмат ака каерда
деяпман??
Хуррият кудасининг
овозидаги тахдид ва
хурматсизликдан галати
булиб кетди.
-Ишга кетувдилар.
Тинчликми?
-Кул телефонини айтинг!
Бу сафарги илтифотсизлик
аввалгисидан ошиб
тушди. Ун дакикача вакт
утгач, Холмат ака
кунгирок килди.
-Кудамиз "Хамма ишни
ташлаб тез келинг мухим
масала чикиб колди." деб
уйига чакиряпти, бирор
гапдан хабаринг борми,
тинчлик эканми? Кизинг
хеч нарса демовдими?
Хурриятхон кизи хакидаги
аввал эшитган нохуш
гапларни эслаб, хавотири
ошди. Аммо эрига хеч
нарса демади.
-Билмадим.
-Тантик кизинг иш
курсатиб куймадимикан?
-Огзингизни шамол олсин,
дадаси! Икки кун олдин
гаплашувдим. Хеч гап йук
Эди...... Яхши ният билан
бораверингчи!
Хурриятнинг юрагини
вахима коплади. Вужуди
калтираб боши айланди.
Анчадан буён
хотиржамлигини
кемираётган хавотир
катталашиб, куркувга
айландию хаёли кизига
кетди......
Ушанда Шохсанам уч ёшда
эди. Холматжон оддий
мухандис, Хуррият
мактабда укитувчи, икки
ховли наридаги
кушнилари Нурматжонлар
хонадони билан жуда
инок эдилар. Болалар хам
тугишгандек иккала
ховлида юраверар, сирли
ришта оила аьзоларини
боглаб турганга ухшарди.
Нурматжоннинг аёли
Мохирахон Шохсанамни
яхши куриб эркаларди.
Уларнинг угли
Муроджонни хам
Холматжонлар чин
юракдан яхши
куришарди. Сафарга
борсалар бир - бирларига
болаларига, албатта совга
олиб келишни канда
килишмас эди. Оилавий
утиришларнинг бирида
Шохсанамни эркалаётган
Мохирага Хуррият:
-Шу кизни сизга бераман.
Эркалигини кутариб келин
киласиз, холаси.-- деди.
-Шу гапингиз гапми? Худо
хохласа албатта келин
киламан.
Шохсанамнинг кулоги
тешилган куни Мохира
бежиримгина тилла сирга
такиб куйди.
-Энди киз меники булди!--
деди кувонч билан.
-Омин!--деди Хуррият
кизининг кулогидаги
сиргага караб кувонаркан.
Нурматжон билан
Холматжонлар хам
юзларига фотиха
тортишди. Ош килиб
маросимни нишонлашди.
Эртасига бу хабар бутун
махаллага таркалди......
Орадан йиллар утиб
Холматжон катта курилиш
фирмаси бошкарувчисига
айланди. Энди улар
аввалгидек
Нурматжонлар билан
борди келди килишмас,
ора совигандек эди.
Нурматжон Холмат акадан
тортинадиган булиб
колди. Кадрдон кушнилар
кушниларининг уйларига
катта - катта амалдор
мехмонлар келаётганини ,
алокалари йуколиб
бораётганини куриб
галати булиб кетишарди.
Куни-кушнилар хам
хайрон. Кундан- кунга
кибрланиб бораётган
Холматжон тугри йулга
соладиган бегараз
дустидан узоклашиб
кетган эди. Учрашиб
колишганда оддий
саломдан нарига
утишмасди.
Холматжоннинг фирмаси
гигантов айлангани учун
Катта Катта рахбарлар
билан алокасини
мустахкамлаб олганди.
Мехмонга борганда уй-
жойини яшашини хавас
килиб келарди. Уларга
тенглашаман, дидимни
курсатиб куяман деб,
уйини икки марта бузиб
кайтадан курдирди.
Баланд равок, шийпон
солдирди. Турт
миллионли дарвоза
урнаттирди. Огайнилари
уйидаги дабдаба
хашамни, ховли
уртасидаги бассейна
макташганида уни куринг
Эди. Углига хориж билан
алока киладиган фирма
раисининг кизини олиб
берди. Кизи институтга
кирган йили
амалдорларнинг
совчилари эшик кока
бошлашди. Эр-хотиннинг
огзи кулогида.
-Ховликманг хужайин --
деди Хуррият
Холматжоннинг шошиб
колганини куриб,---чин
харидор югуради,
олмагунча куймайди,
колаверса, совчи канча
куп булса, кизингизнинг
шунча обруси ошади.
Завод директорлари,
бошкарма бошликлари,
катта ер эгалари
эшигининг турумини
бузаётган кунларда
Нурматжон:
-Кулчиликка келдик!--дея
остона хатлаб кирганда
эр-хотиннинг ёдига анча
йиллар
1 2
» Teglar: fotixa (3),
Boshqa hikoyalar
Konvulex5589
Ushbu hikoya kuchirma materiallar asosida yozildi Sevimli kenoyim. Mani ismim Imron yoshim 24da ozim doxtr bob ishliman bir togam bor ismj sattor yaqinda uylandi xo
YANGAJONIM 1-HIKOYA
Salom meni ismim Farhod men bu saytga yaqinda qushildim .Men sizlarga hayotimda bo'lib o'tgan voqealarni yozib boraman. Bu meni birinchi hikoyam yozmoqchi bo�
Reklama bo'limi
Яндекс.Метрика
© EHTIROSLI.RU | 2016-2020