student qushni
Meni bitta student qushnim bor edi, salom alik edi faqat. Bir kuni ishga ketayotsam qushni men uqishni bitiryapman bu erdan erta indin ketaman dedi xup dedim buldi kechki

Янгам билан 2

Bo'limi: Qaynilar bilan
O'qildi: 144 marta
Янгам билан булган вокеадан кейин 1 ойча галати булиб юрдим кайнонам келинглар десаям бормасдим хотиним узибориб келарди. Хуллас кандайдир тугилган кун эди бормасликни иложи йук янгам мендан куз узмасди мен эса жойимдан турмасдим барибир янгам йулини топди куёв газга караб беринг деб ошхонага олиб чикди киришим билан кулини шимим ичига тикиб кутогимни ушлаб олди янга нима килябсиз биров куриб колади десам узи бу гапларни мен айтишим керак дейди хафа булманг узи уша кундан бери галати буп юрипман дедим нима ёкмадимидейди ёкди жудаям ёкди шундан кукяпман урганиб колсамчи десам хохлаган пайтингиз сизникиман факат пастимга килдиролмиман белимдан тепаси сизга дейди майли хуп деп кетмокчи буп турувдим яна бир гап бор биласизми агар сиз хохласангизкичкина келинни гаплашип бераман факат менга ундай эдимундай эди деб гапничузмасданконкретний жавоб беринг деди мен хуп яхши гаплашинг дедимуузимча уйлаябман кандай гаалашади нима дейди кизик юр поччанга сиктирасан куркма мен сиктирганман дейдими кулибгина куйдимда уз ишларим билан кетдим орадан бир хафта утди янгам тел килиб хаммаси таёр дейди мен хайронкулогим эшитаётган гапларга ишонгиси келмасди янга куйинге хазиллашманг сизни узиз етасиз десам нима ёшини кигингиз келмаябдими 8 ёш кичик янги келинча булса халичилласиям чиккани йук дейди хуп мен розиман хохлайман лекин кандай килиб каерда ери ёнида булса десам индинга ота онаси билан санаторийга меникиям уникиям кетишябди деди вой ахир янги куёв булса хали чилласи чикмаган булса десам фартсат мехр булмагандан кейин шунакада илтимос келинглар эртага кайнонангиз телефон килади хуп денг кутаман хупмиии дейди иложи йук хуп дедим кечаси ётибманукузимдауйку йук нима булябди узи нимага бошим отилиб кетай дейди бу билан узимни окламокчи эмасман узи тугри атишади эркак айолни курганда кутоги билан уйлайди деб. Хуллас кайнонам тел килди мен кишлокка етиб бордим уйдагилар кетишган экан кириб борсам янги келинчак салом килябди мен бахтли булинг куп яшанг дедиму кириб кийимларимни алмаштирига кирсам янгам келиб оркамдан кучоклаб олди кутогимни ушлаб келдизми жоним деб ётган куток динг этиб турди янгам хечнарсадан куркмасди чунки уйда янги келиндан бошка хеч ким йук эди куйлак лифчигини ечиб эмчагини эздим янгам ох жоним дедию огзига олди олти етти минутда огзига тугатдим озгина кучоклаб етдим янгам туриб чикиб кетди мен ялангоч турсигими кидирётсам келинчаккулида хулланган латта билан кириб келди менга караб Мана артволинг дейди якинрок келчи десам бошини ерга егип олдимда келди кузи кутогимда мактанмокчи эмасман улчаб хам курмаганман тахминан ун туррт см лар бор ёкдими десам юзини буриб боринге дейди кулидан ушлаб кутогимни ушлатдим махкам ушлаб олди сулиб ётган нарса Яна тикка турди озрок огридиям мен караб нима килай ечинайми дейди мен йук бир лабингга билан еркала десам десам мен ундай килишни билмайман кечкурун янгамдан сурайман деб тез юриб чикиб кетди мен ётиб ухладим буорада овкат хамкилишибди кеч хам тушди мен уйлаб турибман эндинима буларкин деб иссик ёз булгани учун соат7 ларда салкин тушиб колган урнимдан турсам икки келин овкат килишибди куй гушти куй ёгида куч булсин деганми овкатландик гаплашиб кулишиб утирибмиз худди хеч нарса булмагандай кеч хам тушди янгам болаларини ухлатиб чикибкелди мен тел уйнабутирибман кишлокда киладиган иш бумаса шуда. Янгам кетдикми дейди каёкка десам берган вадамни бажаришга дейди Янга э куйинг келинг узимиз ётайлик у уялябди кулига бериб куйсам худди олов ушлагандек сесканади юринг узимиз мазза киламиз десам йук мен сизни шуни сикишингизни хохлайман юринг мен таёрлаб куйганман дейди хуп деп янги келинчакди олдига кирдик тераскага киришимиз билан янгам кулагини ечиб ташлади битта кук турсикда колди мени кизларва уйланган эркаклар тушинади бу нималигини мерседес турсикда эдида тераскадан хонага утдик хамма ёкка курпалар тушалган юмшок эди янгам туртта ёстикни олдида бир четга ёнбошлаб мени хам узига тортди мен янгамни эмчакларини куйиб юбормасдим бир бурчакда бошидан оёгигача тушиб турган румолда ерга караб
1 2
» Teglar: yangam (14), bilan (431),
Boshqa hikoyalar
Men uxlaganda
Man turmushga chiqqanman ikki bolam bor. Man uyda otiraman. Qishloqda turamiz. Qaynim bizzikiga kelib ketib turadi. Erim uyo buyoqda ustachilik qilib ishlidi. Bir kuni qa
YANGAJONIM 2-HIKOYA
Vannadan chiqib, ko'chaga chiqib ketdim. Yakshanba kuni edi. Ancha vaqt ko'cha aylandim va tushdan so'ng uyga qaytdim. Kelganimda Yangam Tv ko'rib o&#
Яндекс.Метрика
© EHTIROSLI.RU | 2016-2020