#

Даладаги одам шаклидаги шарпалар

Бу вокеа буганига 1,5йил булди. Бир Акром деган йигит бор у ёшлигидан дехкончилик билан,чорвачилик билан шугилланиб келади. Дехкончилик билан шугуланадиган ерлари махалладан 5-6 км узокликда жойлашган булиб у хар доимр далада ёлгиз юрар хеч нарсадан куркмас эди. Даладаги экинларга сув куйиш вакти келган эди. Отаси унга кечаси сув хайда келишини кундуз куни сув келиши кийин йулда одамлар олиб куйишини айтди. Акром соат чамаси 2ларгача далага экинларга сув куйди кейин чарчаганини хис килдида чайласи тарафга дам олиш учун кета бошлади. Бир пайт далани чекасидаги тиконлар орасидан 4киши чикиб Акром тарафга кела бошлади, Акром бу одамлани кушни дехконлар деб уйлади ва салом берди. Лекин улар индамасдан Акромнинг олдига келиб 2кулидан ушлаб канал томонга торта бошлади. Акром нима булаётганини тушинмасди улани юзига караса улари юз кисми йук эди. Акром шунда каттик куркиб кетди ва куч ишлата бошлади лекин уларга кучи етмасди. Улар Акромни сувга тушириб бошидан буйнидан босарди Акром ёрдам сураб бор кучи билан кичкира бошлади. Шу атрофдаги дехконлар овозини эшитиб ёрдамга келганда Акром сувда ётар бор кучи билан сув чекасидаги утларга ёпишвоган эди, дехконлар уни сувдан тортишди Акром эса мени тортинглар улар оёгимдан ушлаб турибди деб кичкирарди дехконларга хеч нарса куринмасди лекин Акромни купчилик булиб зурга тортволишди ва уйига ота-онасини олдига олиб боришди. Акромни курган ота-онаси куркиб кетишди чунки ранги оппок ва бутун баданидан буг чикарди. Акром эса хушидан кетган эди. Уйдагилари махаладан бир домлани олиб келишди. Домла Акромни ахволини куриб уни жин чалганини бир узини кучи етмаслигини котта домлаларни чакиришини айтди. Кун ёришар ёришмас домла бориб 3та катта домлалари олиб келди. Акром халиям хушига келмаган эди,унинг каттик курканидан юз азолари кийшайиб колган эди. Халиги домлалар кейин неча кун укиганини билмиману лекин Акромни узига келтирди. Юз аъзоларини узига келтирди лекин огиз тарафида озгина бир тарафга тортилиш бор халиям. Бу вокеадан кейин 1йил утиб яна Акром далага отасига ёрдамга чика бошлади. Кунларнинг бир кунида яна экинларга отаси билан сув куйиб юрарди. Анча кеч тушиб колган эди отас Акромга сен сувга караб тур мен уйга бориб овкат еб келаман кейин сен кетасан кечаси узим карайман деди ва уйига кетди. Акром сувга караб юрарди. Отаси уйида утирганда телефони жиринглади караса Акром ва гушакни олди. Акром куркиб кетган ахволда гапирарди. Ота ёнимиздаги бугдойзор ичида бир киз мени олдига чакириб куймаёбди нима килай деди шунда отаси орканга карама тез уйга кел деди. Акром уйига караб кета бошлади айнан уша тиконзорлар олдига келганда халиги одам киёфасига кирвоган кора шарпаларнинг 2таси чикиб келди Акром улани курдию кочмокчи булди лекин улар шундай тезликда келиб Акромни ушладики хатто Акром бир кадам ташлашга хам улгурмади. Шарпалар Акромни анхорга торта бошлади Акром бор кучи билан кичкирарди. Бу сафар хам Акромнинг жонига дехконлар оро кирди лекин бу сафар дехконлар етиб келганда Акром сув ёкасида хушидан кетиб ётарди. Уни уйга олиб домлаларга укитиб зурга оёкга тургизди хозирда Акром далага чикмай куйди.

#Daxshatli voqealar#223#odam#sharpalar
O'xshash hikoyalar
Ehtirosli.ru   Яндекс.Метрика