#

ОНАМНИНГ КЎЗЛАРИ- (воқеий ҳикоя)

Онам биз уч фарзандни ўзи емай ўзи ичмай узи киймай бизга бериб катта килди. ок ювиб ок таради. гард текса пуфлади. тикон кирмасин деб ерга куймасди. отам нак ун йил чет элга ишлаш учун кетиб дом дараксиз кетганда хам. онам тушкунликка тушмади. огир айриликдан кади дол булсада алифдай узини тик тутди. кузлари йиглаб турсада кулишга узида куч топа оларди. ОНАМ. У киши хакикий жасорат. хакикий матонат. жамики мужизалар кажрафторидир. у киши тунлари хам туйхоналарда идиш товок ювсада. куча супурса хам жазирама офтобда далада пахта ягана килсада хатто ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш корхонасида кучалардаги утларни ахлатларни йигиштириб булса хам бизни укитди. едирди. ичирди. хануз ёдимда иккинчи марта турмушга чик деб холам келди. бир бойвучча эркак онамга доим хушомад килсада онам уз иффатини гурурини асрай билди. ОЧЛИКДА ЙУКЧИЛИКда колсак хам бировни харомига якинлашмаймиз дерди. эсимда бир куни укам нонвой кушнимизи уйидан нон угирлабди. уша пайтлар жуда хароб ахволда эдик. Zafar Zafaroff Истаган нарсамизи олиб ейишга курбимиз етмасди. ушанда онам уками шунака каттик урган эдики укам уша пайтда улишга хам рози эди. шунда онам уни кулидан судраб кушнимизи уйига олиб борган, уларга нима килсанглар розиман. деган. уша пайтларда кушнимизи унга рахми келиб уками нонвойхонада шогирдликка ишга олганди. шу шу укам уста нонвой булиб кетди. хануз онамга мингдан минг рахмат айтади. мен катта фарзанд эдим. шу сабаб онам мани укишими катта одам булишими энг асосийси ИНСОН булишими истарди. у мени укишимда кийналмасин деб кечаси бн туйхоналарда идиш товок ювибди, бозорда гужа ош сотибди. хатто уйда машинкада чакалоклар учун иштончалар калпокчалар йургаклар тикиб сотарди. Орадан 4 йил худди шамолдай эсиб утиб кетди. онам. икки укам бн бирга ишлаб мени укитишди. укишим тугади. аъло бахоларда дипломими олиб кайтганимда онам уйда эди. супада утириб ип йигираёткан экан. унга суюнчи беринг деб дипломими курсатиб эшикдан у киши томон юрганимда мени овозимда севиниб мени истикболимга чикдию. Менга эмас ёнимгача зурга юриб ёнимда мени куллари билан излай бошлади. коллежда укиёткан иккинчи укам хам катта йигит булиб колибди. хозир авто устахонада техник булиб ишлаётганди. хонадан югуриб чикдию онами кулидан ушлади. Она. акам бу ёкда. онам мени курмаётканди. ОНАМ. эх. онажонгинам. у киши. мени укаларими одам килай деб уз кузларидан айрилибди! Шифокорлар умид йу дейишди. бормаган табибим колмади. хеч ким нажот курсата олмасди. мени тушкунлик виждон азоби кийнарди. ОНАМ мени деб шундай булдию. мен нодон бемехр ёвуз фарзанд онамга нима килдим!? бошими деворга урайми? кон йигладим. фойдаси йукку? кайтанга узимга озор берсам онам хам кийналади. онам. мен бир куни бойвучча бир амалдорни углига жуда катта ёрдам яхшилик килгандим. ушанинг отаси менга ёрдам беришини айтиб кунгилими кутарди. маблагдан пул аямаслигини жаррохликка ёрдам беришини айтди. аммо. кузларга донор йук эди. куз йук эди. шунда. бир жиддий ишга кул урдим. бир кузими. ОНАМга уша мушфик мунис жафокаш хокисор аёлга - ОНАМга бердим. онам бошида умуман каршилик килди. хатто улганим яхши боламни кур килгандан кура деса хам биз хаммамиз онамизи тушунтирдик. ахир мен ХАЁТ берган ОНАМ учун шу хаётими кайтариб бераману. бир дона эмас икки дона куз нима экан?! ОНАМ якинда шифохонадан чикди. кузлари мени кузларим билан менга бу ёруг оламга укаларимга яна мехр билан чарогон карамокда. Zafar Zafaroff (arxiv) 2013 yil.iyul. ХАТ ЁЗГАН ОДАМИ КИМЛИГИНИ АЙТОЛМАЙМАН. У КИШИ БУНИ СИР ТУТИШИМИ УТИНИБ СУРАДИ. ХАММАМИЗ ОНАЛАРИМИЗИ АСРАЙЛИК!

#Hayotiy hikoyalar#134#onamning#voqeiy#hikoya
O'xshash hikoyalar
Ehtirosli.ru   Яндекс.Метрика