#EHTIROSLI.RU#
ХИЁНАТ 2-кисм. (танлов учун) ©Зулфизар
Хикоя номи: Хиёнат.
Муаллиф: Зулфизар.

(Давоми)

- Барно, сен 2-3 хафта 3-курсларга дарс утиб турасан, Лазиз акани группасига.
- Вой нимага, опа, хали магистр булсам, Лазиз акани узичи?
- Урганасанда кизим, институтда коламан деяпсан, хозирдан дарс утишни бошлайвер. Лазиз ака малака оширишга кетган. Хозир сенга дарс жадвалини бераман.

Завуч Барнони талабалар олдига олиб кирди ва улар билан таништириб чикиб кетди.
Гурухда асосан йигитлар эди, Барнога дарс утиш анча кийин булди.
Йигитлар орасида Достон деган бола уни эътиборини тортди: у Барнога хаммадан хам бошкача нигох билан карар эди...

2-3 кундан кейин.
Йул четида Барно машина кутиб турипти. Олдига «Каптива» русумидаги машина келиб тухтади.
Машинадан гавдали новчарок оппоккина келишган йигит Достон тушдида.
- Университет томонгами опа? деди.
Барно бир карадию, таниди.
- Ха, ии сиз 3-чи курс эдингиз а?
- Ха мен, талабангиз Достонман опа, чикаверинг.
- Йук кетаверинг, секин борарман, хали вакт борку.
- Унда сизни кутиб тураман машинага чикишингизни, канака машинага чиксангиз хам оркангиздан кузатиб кетаман.
- Хм майли, кеттик.

Достон жуда гапга уста, хушчакчак, самимийлиги билан ажралиб турарди. Барно у укийдиган гурухга хафтада бир марта кирарди. Колган кунлар эса Достон бирор бахона топиб булсаям Барно билан куришарди.
У Барнони яна 2-3 маротаба машинасида олиб юрди. Хаётдан, эркаклардан, турмушдан кунгли совуган аёлни бу ёш йигит узининг ширин сузлари билан овутарди. Барнода Достон оркали хаётга кизикиш уйгонди, кейинчалик бу йигитга богланиб колди. Кечалари уни уйлаб ухламай чикарди, яширинча у билан телефонда гаплашиб, ёзишиб юрди, бошида эри борлигини бутунлай эсидан чикарди...

# # # # # # #

Шахар чеккасидаги куп каватли уйлардан бирини олдида «Каптива» тухтади. Ичидан Достон тушди ва айланиб утиб, чапдаги эшикни очди. Сочларини «фёружка» килиб ташлаб олган, кош-ковокларига сурма , лабларига памада суркаган, ёнокларига пудра билан ишлов берган, устида ок юпкагина кофта ва калта кукимтир-кора рангдаги юбка кийган Барно тушди.
Достон машинадан 1-2 та сеткани хам олди ва машина пультини босиб куйиб (кулфлаб), Барнони уй томон бошлади. Иккинчи каватда Достонни бир танишининг хеч ким яшамайдиган квартираси бор.
2-каватга чикканларидан кейин, Достон эшикни очди.
- Кани мархамат килсинлар.
- Достон, ишкилиб хаммага овоза килмасангиз булгани. Хозир яшамаётган булсам хам эрим бор, биласиз а буни.
- Вайво ноз килмасдан кира колинг энди хоним. Кимга хам айтаман.
- Суз беринг олдин, бу биринчиси ва охиргиси. Кайтиб килмаймиз бу ишни.
- Суз бераман асалим.
- Жинни - деди Барно ва тиржайиб куйиб ичкарига кирди.

Барно дастурхон тузагунича Достон ваннага кириб биттагина ичкийимида кайтиб чикди. Унинг ок, кукрагида бироз жунлар усган бадани ва корнидаги хамда елкаларидаги мушаклари хар кандай аёлни эсдан огдирар эди. Барно бир караб куйдию уялиб кузини олиб кочди. Утириладиган диванга иккаласи ёнма-ён утиришди. Барнода хали хамон куркув ва хаяжон бор эди.
Достон аста уни кулидан ушлаб «мунча куркасан мендан асалим, еб куймайманку» деди. Барно кулини олмокчи булди, Достон каттикрок ушлади ва шартта Барнони лабига лабини босди. Анчадан буён биров билан упишмагани учун Барно галати ахволга тушди, нафаси тезлашиб, юраги дуккилай бошлади.
Достон уни огзига тилини тикиб-тикиб олиб ичкарида айлантирарди, бакувват куллари билан унинг сонини кийими устидан силарди. Барнони хам эхтироси уйгонди, у Достонни баданларидан кукракларидан силаб упичларига жавоб кайтарарди.
Достон Барнони кофтасини кутардида эгилиб коринларини упа бошлади, сунг кофтани бутунлай ечиб ташлади. Ок сийнабанд ичидаги кукракларнинг устини упди. Барно бу вактда юкорига караб Достоннинг бошини силаш билан овора эди. Достон сийнабандни ечди, 2-чи улчамли сийнабандга мувофик келувчи Барнонинг каттагина жозибадор кукраклари озодликка чикди. Достон битта кули билан унг томондаги кукракни куполлик билан мижиб, чап томондагисини гудак сингари эмарди. Анчадан бери кукраклари китикланмаган Барно халоватдан эйфория холатига тушган эди. Достонга севинч кузлари билан караб «жоним мени, хаётим мени, хакикий эркак» деб айтарди. Унинг бу гапларидан Достон кувват олиб, «асалим, маликам, факат меникисан» дея кукракларини навбатма навбат сурарди.
Куллари билан Барнонинг юбкасини кутариб сонларининг ички кисмини силар, лаблари билан эса кукракларини буйнини лабларини кузларини упиб китикларди.
Барно ортик чидай олмас эди, унинг ковуклари огриб пастида олов ёнгандек хиссиёт пайдо булганди. Кинидан олат киришига шароит яратувчи суюклик чикаётган эди. Шунинг учун юбкасини тушурдида, битта трусикда колди, Достонни кучоклаб узига тортди. Иккаласи утириладиган диванга нокулай булса-да ётиб олди. Барно Достонни тагида ётиб олиб, унинг трусисини ечди ва баданларининг орка томонини силаб «була колинг энди, чидолмайман жон» деди. Достон бироз жуссасини кутариб, Барнони трусигини ечди.
Секинлик билан уни алдаб-алдаб лабларидан упиб уйгонган олатини кин томон йуналтирди. Барно бундан лаззатланиб ох - вохлаб инграб ётарди.
Достон борган сари чукуррок киргизишга харакат килар, шунингдек тезликни хам оширарди.
Хеч канча вакт утар

• Er-xotin orasidaXiyonatKismTanlovUchunZulfizar
← Dayuslar. (turnir uchun) [nonick92]ХИЁНАТ. (танлов учун) ©Зулфизар →
Mavzuga aloqador
  Яндекс.Метрика   #
ehtirosli.ru секс хикоялар, seks hikoyalar, sex hikoyalar, секс хикоя, seks hikoya, ehtirosli hikoyalar, erotik hikoyalar, sex hikoya, эҳтиросли ҳикоялар, эротик хикоялар, extirosli hikoyalar, эхтиросли хикоялар, sekis hikoyalar, xxx hikoyalar, seks xikoyalar, эро хикоя, инцест хикоялар, порно хикоялар, erotic hikoyalar, рассказы, порно рассказы, секс рассказы, читать рассказы, читаем рассказы, рассказ служанки, инцест рассказы, еротические рассказы