#EHTIROSLI.RU#
ox maza by sexbosi
Мени хонамнитозалабтурадиган фаррош мендан 3ёш котта булиб кетворганнарса эди у хар доим хонамнитозалашга келганида унизимдан кузатардим у хам бунисезаркан балки мен биланбулишига шу сабаб булгандир.унга тозалаб булгунча хартомондан гаплашардик мениуни энкайган вактида эмчагиникурардим кутлари лорсиллабтурарди кадди коматикелишган аёл корачаданкелган чиройли эди. укейинчалик мен билан узокгаплашишга харакат килардибу менга ёкарди максадимгаэришишни тезрок истардим.бир куни у энкайиб турганидаоркасидан утиб кетатуриблорсиллаб турган кутиданкулим б-н силаб утдим уэнтикиб кетди хеч нарсадемади. эртаси куни кечкипайт тозалашини айтдим укутиб турган экан. хама кетибколган эди уни кучоклаболдим у энтикиб куйворингдеб типирчиларди мен унимахкам кучиб лабиданбуйинларидан упардим у хамаста жавоб кайтариб бошладиаста кейимларини эчдиялонгоч булиб колди бутинбаданини эзгилаб упардим умени ечинтира бошлади узигакаттик тортарди кутогим ватошшогим кутимни тешигиниукалаб уйнарди. аста омигакудимни тиквордим бу пайтюушанган экан у шунчаликэхтиросланиб тулганарди ооооимимим ай деб бакирарди учидолмай диванга йотибкутогимни кулиб билан омигатикворди узига тортарди менсилтаб сика бошладим 5минутларда мен ичигатуквордим. у 15 минутларузига келаолмай йотардишундан кейин хар хардойимда сиктириб турадихозир тажрибаси ошиб кктганхар хил усулда сикишамиз

• IshxonadaMaza
← Танишимни хаётиTish og’rig’iga davo →
Mavzuga aloqador
  Яндекс.Метрика   #
ehtirosli.ru hikoyalar hikoya xikoyalar xikoya хикоялар хикоя ҳикоялар ҳикоя хикойалар хикойа ҳикойалар ҳикойа хикоелар хикое ҳикоелар ҳикое ehtirosli hikoyalar extirosli hikoyalar ehtirosli hikoya extirosli xikoya