#EHTIROSLI.RU#
Latifalar 64!!! (kopr by Gangsta)
Икки фермер сухбати:
-Бир зўр сигир сотиб олдим. К,анча
ем хашак берсам ейди. Бир кунда
эллик литр сут беради.
-Ўша сигирингдан зот олиб
наслини кўпайтириш керак- деса.
-Иложи бўлмаяптида-дебди.
-Нега- деса
-Бук,ага к,у'ймок,чи бўлсам орк,асини
деворга тирайди ёки ерга ўтириб
олади. Хеч хам бук,ага имкон
бермайди- дебди.
- Сигирингни фалон район, фалон
колхоз, фалон кишлокдан
олдингми- деса
-Ха каердан билдинг- дебди
-Ха биламанда, чунки мени хотиним
хам ўша кишлокдан- дермиш.

Бир йигит молхонада эшакка ишлов бериб турган экан, дадаси келиб к,олибди, дадаси унга
- Ха у'г'лим уялмайсанми шу ишни к,илишга- деса
- У'зидан ку'рсин, нега сигирни сувини ичади- дермиш.

Эр хотин доимо к,оронг'ида секс билан шуг'улланишар экан. Бир куни хотини ёруг'да хам бир ку'рай деб светни ёк,са эрини к,у'лида вибратор бор экан. Хотини буни ку'риб
- Вой аблах , вой мараз мени бир умр алдаб кеган экансан, ундан ку'ра меники турмайди деб айтсанг бу'лардику- деса.
- Ха майли мен алдаган эканман, ту'г'ри меники ишламайди, лекин болалар к,аердан келди шунга хайронман- дебди.

Иккита шу'х кампир у'тиришган экан, бири иккинчисидан
- Бобой билан хозир хам шу'хлик к,илиб турасанми- деб су'рабди.
- Ахир иккаламиз хам 80 ёшга кирган бу'лсак, к,аердан шу'хлик к,иламиз- деса
- Бизда хар куни бу'лади- дебди.
- Ростданми нима к,иласизлар- деса
- Хар куни ётишдан олдин бобойникини к,у'лим билан ку'тариб ташавораман, ким томонга йик,илса у'ша эрталаб нонга боради- дермиш.

Бир эркак оролда 11 йил к,олиб кетибди. Бир куни емиш излаб юрса хушсиз ётган аёлга ку'зи тушиб к,олибди. Юзларига сув сепиб аёлни узига келтиргач аёл тилга кирибди.
- Ака канча вактдан буён оролдасиз?
- 11 йилдан буён шу ердаман.
-Агар мани корними туйдирсангиз 11 йил орзу килган нарсангизни бераман - деса,
-Йуг'ееее нос борми нос- дермиш.

Бир аёл уйида к,у'шик айтса эри ку'чага чик,иб турар экан, хотини
- Нега ундай к,иласиз-деса, эри
- К,у'ни к,у'шнилар хотинини уряпди деб уйламасин дейманда- дермиш.

Хотин эрталаб маст холда уйига келса, эри эшик олдида кутиб у'тирган экан. Эри хотинига
- Агар хозир к,у'лимда пичог'им бу'лганда сени су'йиб ташлаган бу'лардим, агар милтиг'им бу'лганда отиб ташлаган бу'лардим- деса, хотини аранг бошини ку'тариб
- У'зингизда борини ишлатавермайсизми дадаси- дермиш.

Автобус тикилинч. Бир йигит бир қизни оркасида туриб қолган, йигит хижолат, шунда қиз:
- Мендан ниманидир ҳоҳлаяпсизми?
- Йўғэ, у нима деганиз, шунчаки тиқилинчни кўраяпсизку...
- Унда нарироқ қочинг балки бошқа биров ҳоҳлар.

К,ари кампир у'лими олдидан неварасини ёнига чак,ириб
- Сен мени энг севимли неварамсан, шунинг учун фермамни сенга к,олдираман, у ерда учта уйим бор, у'нта машина, мингта товук, ипподром, 2000 та чу'чк,а ва учта ду'коним бор булар хаммаси энди сеники
- Бувижон шунча мол мулкингиз бор экан нега бизга айтмагансиз, к,аерда у фермангиз
- Одноклассникида болам одноклассникида.

Уйида битта турсикда юрган эрига хотини
- Бу нима юриш, боринг кийимларингизни кийинг, хозир мехмонлар келади- деб танбех берса, эри
- Киймайман, у'ша мехмонларинг ку'риб к,у'йсин мени к,андай бок,аётганингни- дебди, шунда хотини
- Унак,ада турсигингизни хам ечиб юринг, ку'ришсин сизни нега яхши бок,маётганлигимни- дермиш.

Икки ду'ст учрашиб к,олишибди, саломлашгандан кейин бири иккинчисидан су'рабди
- Хотининг к,алай- дебдию, бир ой олдин хотини вафот этгани эсига тушиб, гап к,у'шибди
- Халиям у'ша к,абрда ётибдими- дермиш.

Ёз, хаво жуда иссик, 45 градусдан кам эмас, битта Москвич светофорда ту'хтабди, ичида икки йигит бор экан, бири иккинчисига
- Илтимос у'рток, машинани ойнасини очмасам хозир иссик,дан у'либ к,оламан- деса
- Атрофдагилар хаммаси бизга к,арашяпти, бироз чида, кондиционери бор экан деб у'йлашсин- дермиш.

Кечк,урун хотин ички кийимларини кийиб чик,иб эрига
- Ху'ш к,алай ички кийимларим сизга ёк,дими- дебди.
- Ёмон эмас, бу'лади- деса
- Вой шу холосми, ахир к,у'шнимиз Бахтиёр ака жуда чиройли экан дегандию- дермиш.

Директор ишга кечикиб келган ходимдан су'ради
- Сиз соат нечада ишга келишингиз керак эди
- Еттида
- Ху'ш соат хозир неччи бу'лди
- Олтидан саксон уч минут у'тди.

Янги келинчак туйдан 2 кун у'тиб к,айнонасига чой узатаётса
кайнонаси
-Ха келин мазангиз йyкми- дебди
Келин
-Ачишябди- деса.
Кайнона
-Хечк,иси йу'к, у'зи шунак,а 3 кунгача ачишади кейин бир умр к,ичишади- дермиш.

Bir qori masala qilyapti qizlarimiz mini yupka taran,g shimlada yurib kökraklarni ochb yuribdi disa bir bola turib qoraka siz masala qigani keldizmi yo asbob turgizganimi dermiw

• Super latifalarLatifalarKoprGangsta
← Latifalar 65!!! (kopr. By Gangsta)Mirzaqand naynovning hasratlari (hajviya) →
Mavzuga aloqador
  Яндекс.Метрика   #
ehtirosli.ru секс хикоялар, seks hikoyalar, sex hikoyalar, секс хикоя, seks hikoya, ehtirosli hikoyalar, erotik hikoyalar, sex hikoya, эҳтиросли ҳикоялар, эротик хикоялар, extirosli hikoyalar, эхтиросли хикоялар, sekis hikoyalar, xxx hikoyalar, seks xikoyalar, эро хикоя, инцест хикоялар, порно хикоялар, erotic hikoyalar, рассказы, порно рассказы, секс рассказы, читать рассказы, читаем рассказы, рассказ служанки, инцест рассказы, еротические рассказы