#EHTIROSLI.RU#
Келинчаклигимдаги усталар
УЙИМИЗНИ ТАЪМИРЛАШДИ
Мен европача оилада тарбия топганман. Шунинг учун калта-култа, очик-сочик кийимлар кияверардим. Бунинг устига купрок рус тилида гаплашадиган кизлар билан дугона булганим учун, бундай кийиниш уят эмасди. Турмушга чиккач, эрим ва кайнонамнинг мингир-сингиридан сал узунрок кийинишга харакат килардим. Шунда хам жахлим чикса шортик ёки калта халат кийиб олардим. Кайнонам кайинукам уйланадиган булгач, бизни янги уйга чикарди. Янги уйга чиккач, кенг уйнинг келини булиб, яна узим урганган кийимларга кайтдим. Уйимизни кишга тайёрлаш учун уста чакирадиган булдик. Улар буг билан ишлайдиган иситиш тизими ва хаммом куриши керак эди. Эрим соат 9,5-10:00ларда учта йигитни бошлаб кириб келди. Уларга нима килиш кераклигини тушунтириб: «Узинглар куриб чикинглар, нима керак булса олиб келасизлар. Пулни хотиним Нигора беради. Мени дарсим бор»,- деб шошилиб кетди. 26-27 ёшлардагичи уста экан, исми Баходир. 23-24 ёшлардаги икки йигит унинг ёрдамчилари экан, Музаффар ва Алишер экан.
Мен хар кунги одатимга кура калта юбка, оппок кофта кийиб олгандим. Кофтамни юкори тугмаларини ечиб куйганим эсимда йук, лифчик такмаганимдан эмчакарим куриниб турган экан. Буни кейин билдим. Йигитлар билан тезда чикишиб кетдик. Музаффари гапга уста, шух йигит экан. «Кеная», «Келинойижон», «Кеняшка» утимдан кириб, кулимдан чикди. Хатто очикдан очик хужумга утди. «Кенаяшка кун роса исиди, шу шортик сизга иссикик кимаяптими? Кофтайзи тугмалариям огирлик килятгандур» деди.
Музаффар билан Алишер бозорга борадиган булди, манонча сом берсангиз,-деди Баходир ака. Мен пулни олиб бердим. Улар бозорга кетди. Мен ошхонада уларга егулик тайёрлай бошладим. Баходир ака нималарнидир улчаб, куриб юрарди. Ошхонага кирди. У ёк-бу ёкдан гаплашдик. «Кеная» дейверганидан жхилм чикди. «Кенаяз уйингизда, мени исмим Нигора»,-дедим. «Вой, ёкмаса кеная демиман, асалим, жоним дейман. Ё мени бунга арзитмисизми?» деб суради. «Менга жон буладиганлар туляпти»,-дедим. «Мен ушаларнинг 1-каторидаман»,-деди Баходир ака. Сухбат уз-узидан мени кийинишимга келиб такалди. Мен бундай кийиниш узимга ёкишини айтдим. Баходир акаям узига шунака эркин аёллар ёкишини айтиб, мени роса мактади. Кейин идиш юваётганимда оркамдан келиб кучоклади ва узига каратди. Ростини айтаман, мен доим узимга ёккан эркакни эрим билан солиштираман. Тугри эрим чиройли йигит. Лекин унинг жисмоний ва жинсий жихатдан бакувват деб айтолмиман. Мен учун улар жудаям мухим. Баходир аканинг ок-сарикдан келган юзи, коп-кора кузлари, кучли куллари, энг мухими ширин сузлари мени унга булган интилишимни кучайтирди. У кофтамни бир тортган эди, тугмалари узилиб тушди. Эмчагим очилди колди. Баходир ака бир кулида эмчакларимни мижиб, гижимлай бошлади. Бир кули эса шортигимни патсга тушира бошлади. Кейин ечинтириб булгач, узи шимини пастга тушириб, кутогини чикарди. Куз олдимда банандай катта, сал кайрилган куток пайдо булди. Эхтиросга берилиб кузимни юмдим. У мени кутариб столга ёткиздида, оёкларимни елкасига чикариб, белимдан ушлаб узи томонга тортди. Амимни хуллаб, кутогини унга тикди. Кейин сика бошлади. Ошхонамиздан кутокнинг амга тегишидан чикадиган чапиллаган овоз чика бошлади, унга мени инграшим, Баходир аканинг нималарнидир шивирлаши, хансираган овози кушилиб кетди. 10-12 дакикадан кейин у каерга бушанай деб суради. Мен эхтиросдан харсилларканман, жавоб бермадим. У амимни ичигаёк бушалди. Кейин кутогини амимдан чикармасдан, мени кутариб олди. Мен унинг буйнидан ушалдим. Баходир ака: «Нигора, мен сизга ёкдимми? Сизга жон буладиганларнинг 1-каторини олдидаман дедим ишонмайсиз»,-деди. Хуллас, кутогини яна бир пас амимни ичида уйнатди. Кейин «Кани, каерда чумиламиз?» деди. «Хаммом йуклигидан сизи чакирдик-да, акажоним»,-дедим. «Эй, асалим, унда сизни ялангоч чумилишиз учун, баняни тезлаштирамиз»,-деди. Кейин пакирда сув олиб, авразда чумилиб олдик.
Кийимларимни алмаштирмокчи булгандим, Баходир ака «Узим кийинишизга ёрдамлашаман. Мени дидимга хам бахо беринг-чи!» деди. Кейин менга деди: «Хуп, асалим, мен сизга ёкдим. Сизга-ку

• Er-xotin orasidaUstalar
← Шунакалар хам борErkak xiyonati va yecimlari →
Mavzuga aloqador
  Яндекс.Метрика   #
ehtirosli.ru секс хикоялар, seks hikoyalar, sex hikoyalar, секс хикоя, seks hikoya, ehtirosli hikoyalar, erotik hikoyalar, sex hikoya, эҳтиросли ҳикоялар, эротик хикоялар, extirosli hikoyalar, эхтиросли хикоялар, sekis hikoyalar, xxx hikoyalar, seks xikoyalar, эро хикоя, инцест хикоялар, порно хикоялар, erotic hikoyalar, рассказы, порно рассказы, секс рассказы, читать рассказы, читаем рассказы, рассказ служанки, инцест рассказы, еротические рассказы