#EHTIROSLI.RU#
Эхтирос чангалида
мен университетни тугатгач шахсий фирмамни очдим. тугри, бу уз-узидан булмади. нозик жойларда ишлайдиган кариндошлар ёрдам беришди. йулимни топиб кетсам кайтарарман деб иш бошладим. хамма кадрларни амакиларим танлаб беришди. факат котиба танлаш колганда аралашишмади. мен газетада кичик эълон бердим. ишизлаганлар жуда куп экан. кимдир онам касал дейди, бошкаси боламни бокишим керак дейди. менга колса хаммасини ишга олсам, афсуски мен хали бизнес оламида янгиман, мужазгина фирмамга факат 1та котиба керак эди, холос. хуллас, охир-окибат 1тасини танладим. у чиройли, комати бежирим, гапга чечан ва юзидан табассумаримайди. ростини айтсам булар мухим эмас, чунки бундай киз-жувонлар жуда куп келганди. у кабулимга кирди-да хали гапирмасимдан гапириб кетди. мен компютерни аъло биламан. 3та тилда эркин гаплашаман. маълумотим урта махсус. лекин мендакалар куп экан. аммо бошкалардан фарким мен кари онам ва гудак фарзандимни бокишим керак. бу иш сураб келган 17-жой. агар бу сафар хам ухшамаса бошка йуллар билан оиламни бокишга мажбурман, деди. бошка йуллар деганда юрагим оркага тортиб кетди. мен рози булдим. биз мехнат шартномасини имзоладик. шу тарика фирмамиз фаолияти бошланди. биз асосан меваларни чет элда пуллаш билан шугулланардик. шу боис ёз ва куздаишдан бош кутаролмасдик. кишда эса факат юридик ва молиявий ишларни юритардик. ана шундай киш кунларида котибамга эътиборим ошди. олдин иш билан булиб куп нарса эътиборимдан четда колган экан. Диля (аслида Дилноза)тиним билмай ишларди. озодалик ва табассум унинг доимий хамрохи эди. мен Диляни хаётига кизикиб колдим. ахир, у жуда сохибжамол ва кувнок, аммо бахтсиз эди.декабрни урталарида уни хонамга чакирдим... Диля хонамга когоз ва ручка кутариб кирди. афтидан, иш буйича деб уйлаган булса керак. утиринг Диля, дедим. у индамай стулга утирди. эшитаман, жаноб, деди. ха, у менга жаноб деб мурожаат килар ва бу менга жуда ёкарди. байтамга тайёргарлик кандай? уменга чарос кузларини тикканча ёкимли овозда гапира кетди. байрам куни ва жойи аник булди. шахарнинг энг яхши ресторанларидан бирини банд килдик. яхши ишлаган ходимларни моддий рагбатлантириш тугрисидаги буйрук тайёр. агар жанобим куришни хохласалар хозир курсатаман. у турмокчи булганди уткиздим. шартмас, уша руйхатда сиз хамборми? йок, жаноб. узингизни хам киритинг. рахмат жаноб. менга рухсатми? ха, бораверинг. мен уни шахсий хаётига канчалик кизикмай сурашга хаддим сигмади. сунги пайтларда Диля хакида куп уйлайдиган булиб колгандим. у жуда очик кийинмас, лекин кофта-юбкаси расокоматини бор буйича курсатиб турарди. кип-кизил лаблари, коп-кора кузлари оппок юзига ярашиб тушганди. у кабинетдан чикиб кетаётганда беихтиёр оркасига карабман. ха, у жуда эхтиросли эди. юрагим тез-тез уриб баданим кизиди. шахвоний хислар миямни эгаллаболди. Диляни висолига етишиш учун байрамни кута бошладим. чунки байрамда имконият купрок буларди.мен учун йил анча омадли утган, бизни фирма банклардаги карзини деярли тулаб булганва хорижликлар учун ишончли шерикга айлангандик. мен учун биргина ушалмаганорзу колганди. у хам булса Диля эди. нихоят, янги йил келди. хамма хушкайфиятда. уша куни кутилмаганда хорижлик шерикларимиздан бирини дректори келди. унинг келиши албатта кувонарли эди. чунки у билан алокаларимизни яхшиланиши бизга жуда катта даромад ва имконият эшикларини очарди. лекин мен Диля билан муносабатларимизга ойдинлик киритмокчи эдим. байрам бошланди. ходимларим мехмонни накадар нозиклигини билишар шунга ярашаелиб-югуриб уни кунглини олишга интилишарди. араб шайхини кузлари эса Диляда эди. мени жахлим чикар, хатто фирмам кузимга куринмай колганди. бир пайти Диля куринмай колди. хайрият, дедим енгил тин олиб. мен уни рашк килардим. бир пайт кутилмаганда арабча мусика янграй бошланди. эътибор килмадим. аммо араб утиролмай колди. уни кузлари раккосада эди. мен эса раккосани куриб урнимдан туролмай колдим. арабча кийимда Диля муком киларди. у танасини мусикага мос эхтирос билан кимирлатар, хумор кузларини биз томонга сузиб карарди. фохиша дедим жирканиб. у уйнай-уйнай бизни олдимизга келди. араб хам ликирлаб унга бир кадах уткир арок узатди. Диля унга таъзим килиб арокни бир кутаришда сипкорди. газак хам килмади. араб янада завкга тулиб яна кадах тулдирди. Диля яна ичиб уйнайверди. бу хол 3-4 марта такрорлангач мусика тинди. Диля яна гойиб булди. мен уни ишдан бушатишхакида уйлардим. бу орада араб кетаманга тушди ва биз билан жуда катта даромадли шартнома имзолади.бу фирмамизнинг энг катта ютуги эди, хамма ходимларим огзи кулогида. аммо менга байрам хам, шартнома хам татимас,мен узимни хурлангандай хис килардим. байрам тугаб хамма таркала бошлади. мен энди мошинамга утиргандим ходимларимдан бири ресторанни ичига имлади. хайрон булиб бордим. менга бир хонани имо килди-да, узи чикиб кетди. кирсам хонада... Диля яримялангоч полдаётарди. у маст булиб кийимини алмаштиршгаям улгурмаганди. унга тикилдим. сочлари ёйилган... Сочлари ёйилган, оппок кукраклари полга тегиб янада чиройли булган, узун ва силлик сонлари чирок нурида товланарди. уни бу ахволда ташлаб кетолмасдим. эхтимол, бошкача вазият булганида хозир уни зурлармидим... лекин жахлим хирсимни босиб турарди. уни суяб тургиздим. чала колган кийимларини кийдирдим. у хеч нарсани билмасди. уни деярли кутариб мошинамга миндирдим. уйини зурга сураб олдимда уйига олиб бордим. уйида хеч ким йук экан. аксига олиб устимга кайт килиб юборди. ижирганиб ваннага олиб кирдим. совук сув таъсиридан узига келди. ялангоч баданини яширишга сочикурадида кечиринг жаноб деди. у яна узигакайтганди. мени эхтиросим уйгониб кетди. бир харакат билан кучокладимда

• IshxonadaExtiros
← Эхтиросли айол...® √π√°°Yashasin tinchlik by irreparable tanlov uchun →
Mavzuga aloqador
  Яндекс.Метрика   #
ehtirosli.ru секс хикоялар, seks hikoyalar, sex hikoyalar, секс хикоя, seks hikoya, ehtirosli hikoyalar, erotik hikoyalar, sex hikoya, эҳтиросли ҳикоялар, эротик хикоялар, extirosli hikoyalar, эхтиросли хикоялар, sekis hikoyalar, xxx hikoyalar, seks xikoyalar, эро хикоя, инцест хикоялар, порно хикоялар, erotic hikoyalar, рассказы, порно рассказы, секс рассказы, читать рассказы, читаем рассказы, рассказ служанки, инцест рассказы, еротические рассказы