#EHTIROSLI.RU#
Бир жувон тилидан...(копия)
Мени бу хикоям узимни бошимдан утган. Буни ёзиш керакми ё йукми аввал росса уйландим.Бу хикояларим ба’зи ёшларга урнак булиши учун ёзишга мажбур булдим.Мени исмим Адолат ёшим 50да. Бир угил бир кизим бор.3та наварам бор. Турмуш уртогим бе ками куст хурматли,хушмуомала бебахо инсон, лекин мен бу инсон билан 30йил турмуш килиб хечам кунглим тулмади.Бу телба кунглим нималарни хохламади нималарни орзу килмади. Келинг яхшиси бошимдан утганларини очик ёзай энди.

Эрим доим мени кунглимга караган. Бирор марта айтганимни килмай куймаган.

Мен келин булиб тушган оилада кайнотам кайнонам битта кайним ва бир кайнсинглим бор эди.Эрим бир ташкилот рахбарига хайдовчилик киларди.Бир куни дам олиш куни эрим мени опамникига ташлаб утаман аввал бошликка бир учраб куяй деди. Бошликни уйига бордик. У очик чехра билан кутиб олди. Ичкарига таклиф килганди биз йук кейинги сафар десак бошлик мен хозир деб уйига кириб чикиб бу келинимга курмана деб пул берди мен йук дейишимга карамай хафа буламан деб пулни кулимга ушлатиб кулимни майин кисиб куйди.Бугун уйдаман келинойингиз саёхатга кетган, болалар укишда уй ишлари узимга колган сизлар бугун машинада бемалол айланиб келаверинглар деди. Карасам анча пул эримни ярим маошича эди.Биз хурсанд булиб машинада роса шахар айланиб,эрим билан опамникига бордик.У ерда божалар узлари нарда уйнашди биз опам билан овкат килдик. Менинг хаёлим бошлик Мохир акада эди.Уйидаги ишлар узига колганини уйлаб унга ёрдам бериш керак эди деб уйлаб овкатланиб булиб эримга тезрок кетайлик деб туриб олдим. Эримга бошлигингизга озгина ёрдам берайлик у менга шунча курмана берди десам эрим аввал уйланиб турдида, майли эркак киши кир ювиб уй тозалаши галати деб машинани бошлигиникига хайдади.Биз унга ёрдамга келдик десак аввал каршилик килди.Кейин ха майли узим хам зерикиб тургандим болалар хам лагерда деб бизни ичкарига таклиф килди.Ховлиси анча катта экан купдан бери тозаланмагани билиниб турарди.Мен дарров сув сепиб, супиришга тушиб кетдим. Эрим ховли сангида ётган кераксиз нарсаларни йигиштирди.Бир соатда ховли тоза булди.Кейин ювиксиз идишларни ювдим.Кирлари хам тупланиб ётган экан хаммасини ювиб ёйиб булганимдан кейин Мохир ака энди келиндан анча карздор булиб колдим,кеннайиз келса бир келасизлар мехмонга деди.Мен бемалол, нима хизмат булса тайёрман десам рахмат келин илойим бахтли булинг деб дуо килди. Биз машинада уйга кайтдик. Кечаси эрим билан ётиб Мохир акани уйлардим.Хотинига мазза экан саёхатларга боради кийимланиям зурини кияди деб ухлаб кобман.Эталаб эрим ишга кетиб дарров кайтиб келди. Юр Адолат, Мохир акани яна пича иши чикиб колди илтимос киляпти деганди узимда йук суюниб кетдим. Уйига борсак келин сиздан илтимос мана буларни дазмоллаб беринг деб кечаги ювилган кийимларини курсатди. Мен хуп акажон жоним билан деб ишга киришдим.Улар ишга кетишди.Мен дазмолни тугатиб хоналарни тозаладим. Хаёлимда Мохир ака мени эрим булгандаку деб уйлаб тушгача у ёк бу ёкни тозаладим.Улар кайтиб келишди. Энди кетамиз десам Мохир ака бирга тушлик киламиз деб сомса шашлик нон опкелишибти. Учаламиз бирга тушлик килдик.Мохир ака менга караб караб куяётганини сездим.Овкатланиб булиб мен идишларни ювяпсам Мохир ака ошхонага кириб рахмат сизга нима хизмат булса мен тайёрман деганди мени ишга олинг дедим у майли хужжатлар билан эртага ишхонага утиб кадрлар булимида аризангизни ёзиб беринг уйлаб кураман хупми деб деб кулимсираб,кулимни ушлаб кисиб куйди. Эрим мени кизгониб,ишлашимга умуман унамасди Уйга келиб энди эримни кундириш йулини топишим керак эди.Илхом ака(эрим) биз хам качон шунака бекаму куст яшаркинмиз мен хам ишга кирай десам,йук хеч качон! деб гапимни чурт кесди.Кечкурун ётганда эрим секин оркамдан кучоклаб хафа булдингми жоним деганди кулингизни олинг мен ухлайман деб угирилволдим.Кел энди Адол хафа булма жоним деб сонларимни силади амимни иштонимни устидан силаб эмчагимдан ушлаб узимми жоним кел битта упиб куяй деб секин иштонимми ечмокчи эди, мен хам шартта йук хеч качон дедим.Кел жоним битта упиб куяай кейин ухлаймиз деб иштонимни устидан амимни хидлади Кел асалим деб думбамни эзганди, нимага мени ишлатмайсиз ишласам бирорта сикиб куядими десам вой жонииим...ундай дема асалим деб эмчагимдан эзиб упаман деганди,ростда ишласам нима булади уйда зерикиб утиргандан кура харна шу уйга бирор нарса келадику деб йигламсирасам ха майли кундирдинг деганди хурсанд булиб росданми алдамаяпсизми десам, айтганимми килинг деганди мен хуп нима килай десам йук мен нима килай асалим деганди мен хохлаганингизни килинг десам десам иштонимни ечиб амимни устидан упиб оххх нима килай жониимм айтинг деганди амимми яла десам, тилини киргизиб росса ялаб ууухххх жонииимм амлари асалииимм сиз хурсад булсангиз булди деб котогини амимга суриб роса сикиб, ичимга бушаниб бир пасда ухлаб колди. Мен яна уз хаёлимда Мохир ака билан бирга ётишни орзу килиб тонг оттирдим.
Давоми бор.

• Er-xotin orasidaJuvon
← Бир жувон тилидан...2 копияАйтолмаган сирим →
Mavzuga aloqador
  Яндекс.Метрика   #
ehtirosli.ru секс хикоялар, seks hikoyalar, sex hikoyalar, секс хикоя, seks hikoya, ehtirosli hikoyalar, erotik hikoyalar, sex hikoya, эҳтиросли ҳикоялар, эротик хикоялар, extirosli hikoyalar, эхтиросли хикоялар, sekis hikoyalar, xxx hikoyalar, seks xikoyalar, эро хикоя, инцест хикоялар, порно хикоялар, erotic hikoyalar, рассказы, порно рассказы, секс рассказы, читать рассказы, читаем рассказы, рассказ служанки, инцест рассказы, еротические рассказы