#EHTIROSLI.RU#
Admindan Latifalar
Бир эркак кучада бир аёлга
шилк,имлик к,илаверибди: Мен сизни
к,улимда кутариб юраман! Мен сизни
бошимда кутариб юраман! Мен билан
булсангиз дунёда энг бахтли аёлга
айлантираман деса аёл рози булибди ва аёлни уйига борадиган
булишибди ва зинадан кутарилиб 8
этажга етганда эркак: Етиб
к,олдикми? Аёл: Ха етиб к,олдик! 10
этажга етганда эркак: Сиз чик,иб
эшикни очаверинг етволаман! Аёл: Майли ! 12 этаж Эркак тепага к,араб:
Нечинчи этажда турасиз? Аёл: 17 чи
этажда! Эркакни телефонига смс
келибди смсни ук,ибдию к,изга
к,араб: Менга к,аранг мени срочни
ишхонага чак,иришяпди боришим керак кейин узим сизга телефон
к,иламан! деб пастга тушиб: Яхшиям
МЧС бор дермиш.


Учта йигит кетяпди олдинда
бир чиройли к,из минни юбкада
кетяпди орк,адаги йигитлардан бири:
Агар шу к,из бир кеча мен билан
булса 50 000 берардим, деса иккинчи
йигит: Нима деяпсан мен 100 000 берардим, дебди шунда учинчи
йигит: Йук, бунак,а чиройли к,изни
кийинтириш, рестаранга обориш
керак, машина обериш керак, деса
К,из орк,асига бурилиб: Учинчи булиб
гапирганларингиз к,айси бирингиз? дермиш xD.


Бир қиз тугилган кунга бориб кечга
қолиб кетибди,шунда бирор уйда
тунаб колиш учун атрофга қараса
бир уй куринибди.Бориб эшикни
тақилатибди,бир йигит эшикни
очибди,шунда қиз хамасини айтиб берибди ва бир кечага рухсат
сурабди,йигит-биз 10 та йигитмиз,бир
топишмок этамиз,топсангиз тинч
қуямиз топомасангиз хамамиз
эрталабгача ххх қилиб чиқамиз
дебди,қиз рози булибди. -ранги яшил,ботқоқда яшайди,сакраб
сакраб юради,вақ вақ қилади,нима у
дейишса,киз товуқ деганмиш.шунда
эрталаб хонага йигитлардан бири
чарчаб хансираб зурга кириб келиб,
илтимос қурбақа денг,қурбақа деса,қиз яна товук дебди!


Эр рашк килиб хотинига
бакираябди,
---Аблах номард, сен менга хиёнат
килиб юрибсан.
---Нега унака дейсиз, бир уйлаб
куринг менга хиёнат учун вактим борми, эрталабдан ишга кетаман
ишдан чикиб бозорга тушаман, уйга
келиб уй ишларини килиб овкат
киламан.
---Бу бахона булаолмайди, узи секс
учун 2 минут вакт кетса, хохлаган пайт улгурса булади.
---Бу сизда 2 минут вакт кетади.....


---Дугон одамларга хам
хайронманда, кеча бир дуконга
кириб купальник сотиб олмокчи
булиб"примерочной"га кирсам орка
томонидан бир тешик тешиб
куйишибди. Уша тешикдан карасам бир барзанги йигит олма сотиб
утирибди. Уша барзангини тешикдан
томоша килиш кимга кизик экан
шунга хайронманда.


Оламонни олдига бир эркак
келиб:
--- кимни дафн килябсизлар?
--- кайнонамизни !!
--- унда нима учун тобутни
ёнбошлатиб ку'тариб кетябсизлар ?? --- ту'грилаб ку'тарсак хуррак
отаяпти!!!

Икки кампир сухбати :
--- биласанми Шарапат ёш чиройли
гу'зал кизлик давримизда духтирга
борсак ечинтириб текширишар
эди ??
--- хм Махпират эсингда экана ?? Хозир духтирга борсак эшикни
тагида дори ёзиб бериб
кайтаришадия ??!

Бир отахон докторнинг олдига
келиб,болам,мени яхшилаб куриб куйгин,нимагадир юрганимда
оёгимдан шак-шак деган овоз
чикади,дебди.Доктор отахонга синчиклаб караб сурабди: -
Отахон,узи ёшиз нечада? --108 да
болам. --Унда шунчаки юкоридан сизга кунгирок килиб, даргохига
чакиришяптикан,шуни овози
чикяпти, дебди.

• Super latifalarAdmindanLatifalar
← eeeskii 10 yillik latifalar xdBu ham nomsiz →
Mavzuga aloqador
  Яндекс.Метрика   #
ehtirosli.ru секс хикоялар, seks hikoyalar, sex hikoyalar, секс хикоя, seks hikoya, ehtirosli hikoyalar, erotik hikoyalar, sex hikoya, эҳтиросли ҳикоялар, эротик хикоялар, extirosli hikoyalar, эхтиросли хикоялар, sekis hikoyalar, xxx hikoyalar, seks xikoyalar, эро хикоя, инцест хикоялар, порно хикоялар, erotic hikoyalar, рассказы, порно рассказы, секс рассказы, читать рассказы, читаем рассказы, рассказ служанки, инцест рассказы, еротические рассказы